Przejdź do treści

Postępy wdrażania

Projekt realizowano w czasie ustępującej pandemii, co wpływało na charakter działań. Odbyło się dużo spotkań online, konsultacji z dyrekcją i nauczycielami tej szkoły z uczestnikami wizyty. Do projektu zrekrutowano 4 uczestników zgodnie z REGULAMINEM. Projekt trwał 6 miesięcy, a wydarzeniem centralnym była wizyta studyjna dniach 6 – 11 czerwca 2022 r. w Stend Vidaregåande Skule, w Norwegii.

background-2

SERiL Europea Polska wraz ze szkołami stowarzyszonymi zorganizowała następujące wydarzenia upowszechniające:

  • Prezentacja rezultatów projektu z udziałem koordynatorki projektu ze szkoły w Stend, P. Tone Mosebo. Prezentacja odbyła się podczas Walnego Zgromadzenia Europea w Benesov, w Czechach w dniu 20-08-2022r.
  • Odbyły się też warsztaty dla chętnych uczestników wydarzenia.
    Rezultaty zaprezentowano też podczas dni Patrona w ZSCKR w Grudziądzu.
  • Odbyła się konferencja dla nauczycieli, rodziców i uczniów w ZSLiA w Tucholi. W konferencji wzięli udział przedstawiciele powiatowych władz samorządowych.
  • Koordynatorka projektu P. Tone Mosebe ze szkoły w Stend zaprezentuje projekt na konferencji szkół rolniczych i leśnych w Norwegii. Konferencja odbędzie się w listopadzie 2022 z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji.

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska

Stend Vidaregåande Skule