Przejdź do treści

Informacja o współpracy partnerskiej

Stend Vidaregåande Skule i SERiL Europea Polska współpracują ze sobą od 16 lat w ramach europejskiej sieci szkół i placówek sektora zielonego EUROPEA. W 2016 roku w ramach kongresu europejskich szkół sieci przebywały tam osoby z zarządu Europea. Już wtedy dostrzegliśmy możliwość nauki i transferu wiedzy i innowacji z obszaru edukacji włączającej do polskiej praktyki szkolnej.

Wyróżnikiem szkoły jest mocna oferta zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W programy te włączone jest około 100 uczniów. Szkoła jest doskonale przygotowana pod względem zasobów kadrowych jak i wyposażenia do prowadzenia zajęć zapewniających rozwój kompetencji ogólnych, rewalidacyjnych, wyrównawczych. Uczestnicy wizyty poznali, jak działa w praktyce model Wealfare Children Education w szkołach zawodowych. W szkole zwraca się uwagę na zrównoważony rozwój, na ekologię, dobrostan zwierząt, w tym zwierząt towarzyszących.

Szkoła chętnie dzieli się doświadczeniem w edukacji włączającej i edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Rezultat wizyty to deklaracja kolejnych projektów współpracy.

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska

Stend Vidaregåande Skule