Przejdź do treści

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 31 144,80 zł.

Partnerzy dodatkowi KSOW:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istoty sposób na poprawę jakości powietrza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: – zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie 20 osób w ramach założonego tematu,

– przygotowanie i wydanie publikacji pt.” Praktyczny poradnik OZE” – 1000 egz.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 04.06.2020 podpisana została umowa
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.  

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 66 516,51 zł.

Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istoty sposób na poprawę jakości powietrza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • zorganizowanie 5-dniowego szkolenia, składającego się z 1 dnia seminarium i 4-dniowego wyjazdu studyjnego dla max. 20 osób,
 • wydanie publikacji „Praktyczny poradnik OZE” w ilości 1000 egz., skierowanej do mieszkańców obszarów wiejskich.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Pliki do pobrania:

Informacja do partnerów Operacji – Europea Polska

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z partnerami KSOW – Lokalnymi Grupami Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz „Trakt Piastów” oraz „Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska” realizuje operację „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”.

W ramach tej operacji zorganizowany został w dniach 1-7 września 2019r. wyjazd studyjny do Finlandii do rejonu Północnej Karelii.

Grupa docelowa wyjazdu studyjnego to 20 osób z terenu pięciu województw tj. wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego raz warmińsko-mazurskiego. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania, JST, organizacji pozarządowych m.in. ze Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska oraz instytucji z otoczenia rolnictwa.

W dniu wyjazdu studyjnego, dla jego uczestników, zorganizowane zostało szkolenie z tematyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Przedstawione zostały następujące tematy:

 • Rodzaje, możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów przez rolników, przedsiębiorców rolnych, w tym sprzedaż przez platformę sprzedażową.
 • Możliwości finansowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, działania tj. przetwórstwo, małe gospodarstwa, różnicowanie działalności na terenach wiejskich i inne.
 • Udział przedsiębiorców w realizacji projektów z  wykorzystaniem działania M16 Współpraca.
 • Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, szanse i zagrożenia.
 • Rozwój lokalnej  przedsiębiorczości w ramach działań wspólnych gmin wchodzących w skład stowarzyszenia LGD

W trakcie szkolenia mówiono również o konieczności kompleksowego i komplementarnego działania wielu instytucji w celu osiągnięcia najlepszych efektów wsparcia przedsiębiorczości na wsi.

Program wyjazdu zawierał spotkania w instytucjach regionalnych, LGD-ach, gminach oraz w firmach działających na odwiedzanym terenie. Rejon Północnej Karelii to kraina lasów, jezior i rzek dotknięta problemem starzenia się i wyludniania obszarów wiejskich, jest więc dobrym przykładem do pokazania, że nawet na takich obszarach można znaleźć atrakcyjne przykłady przedsiębiorstw, które pomimo tych ograniczeń rozwojowych odniosły sukces.

Instytucje odpowiedzialne za rozwój tego rejonu podejmują inicjatywy wspierające przedsiębiorczość, finansowane zarówno ze środków krajowych, jak również unijnych w ramach Leadera.

Odwiedzane firmy opierają się całkowicie lub niemal całkowicie na lokalnych zasobach naturalnych – co jest specyfiką tego regionu – mamy tu bowiem firmy z sektora bio-energii/bio-gospodarki, turystyki aktywnej, produkcji materiałów budowlanych i wyposażenia domów z wykorzystaniem materiałów naturalnych, a także firmy przetwórstwa spożywczego, w tym przetwórstwo płodów leśnych.

Poniżej opis kilku spośród odwiedzonych miejsc podczas wyjazdu studyjnego.

Aktywne i przedsiębiorcze kobiety

Finki otrzymały w 1906 roku prawa wyborcze, jako pierwsze w Europie i drugie na świecie i uchodzą za jedne z najbardziej wyemancypowanych mieszkanek Europy. Podczas pobytu w Finlandii mieliśmy okazję spotkać się z kobietami zaangażowanymi w działalność lokalnych grup działania i stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich. Zarówno w finlandzkim, jak i polskim Leaderze większość dyrektorów i pracowników biur LGDów,  którzy animują lokalne inicjatywy,  to kobiety.   Przykłady dobrych praktyk poznaliśmy w dwóch LGDach działających  na ternie Północnej Karelli – „Keski-Karjalan Jetina” oraz „Vaara-Karlajan Leader”

Spotkaliśmy również przedsiębiorcze kobiety, które z taką samą pasją opowiadały o swoich pomysłach biznesowych – zarówno w przypadku właścicielki dużej firmę Nordic Koivu, jak i gospodyni domowej przygotowującej jogurty, szefowej firmy turystycznej, czy też właścicielki małych  restauracji.

 Koivu czyli brzoza

Początek firmy Nordic Koivu sięga lat 90 tych ubiegłego stulecia, gdy jej właściciele Susanna Maaranen i Arto Korhone kupili dom wraz z lasem brzozowym w gminie Tormajavi. Sam pomysł pozyskiwania soku z brzozy jest znany od wieków, również w Polsce zwłaszcza na kresach wschodnich. Sok z brzozy pobiera się z drzew, najlepiej minimum 25 letnich, tylko w sezonie wczesnowiosennym, gdy zaczynają się temperatury dodatnie i drzewa budzą się do życia. Rusza wtedy wegetacja i korzenie wypierają w górę drzewa,  do gałęzi,  wodę z solami mineralnymi i witaminami.

Sok zawiera cukry i  już po kilku dniach od pozyskania może fermentować, dlatego  właściciele firmy przez kilka lat szukali technologii pozyskiwania i obróbki soku, aby przedłużyć okres jego trwałości bez potrzeby pasteryzacji. Aktualnie firma dysponuje takimi metodami pozyskiwania i przechowywania soku,  że produkt ma doskonałą jakość i smak. Prawdziwy sok brzozowy nie jest bardzo słodki, ma prawie neutralny, lekko słodkawy smak i zawiera ogrom  witamin i minerałów.  Ważne jest pozyskiwanie soku z drzew rosnących na odpowiednim terenie,  a także dbałość o drzewa, aby sposób pobierania soku i zabezpieczenia drzew po zakończeniu sezonu zbioru,  pozwoliły na ich pełną regenerację.

Dzisiaj firma Nordic Koivu jest światowym liderem w sprzedaży soku z brzozy, a jeszcze niedawno znajomi właścicieli pytali ich,  dlaczego lokują swój biznes „in the middle of nowhere”,  czyli gdzieś na końcu świata w szczerym polu, chociaż w tym przypadku  należałoby raczej powiedzieć, że w szczerym lesie. 

Aksyt Amnat Oy

Zadziorne, dzielne  kobiety, która zawsze stawiają  na swoim – tak w przybliżeniu można przetłumaczyć nazwę firmy Aksyt Amnat Oy prowadzonej przez Minnę Heikkinen.

W budynku, który wcześniej był wiejską szkołą,  Minna prowadzi razem ze wspólniczką dom gościnny Pihlajapuu (Dom jarzębinowy) odwiedzany przez turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem w dzikim rejonie Finlandii, z daleka od zatłoczonych turystycznych szlaków. Latem firma organizuje wycieczki rowerowe i kajakowe, a zimą pobyty dla pasjonatów narciarstwa biegowego. Luty i marzec to najlepsza pora roku na narty biegowe w Północnej Karelii  – szlaki wytycza się przez zaśnieżone lasy, zamarznięte jeziora i wzgórza pokryte grubą warstwą śniegu. Codzienna trasa na nartach to od 15 do 30 kilometrów przebieganych w ciągu 6-8 godzin  z przerwami, podczas których uczestnicy raczą się gorącą czekoladą lub sokiem z jagód.  Trasa prowadzi z jednego domu gościnnego do drugiego, czekającego  z domową fińską kolacją   i obowiązkową sauną, po której wskakuje się dla ochłody do śnieżnych zasp. Pani Minna jest zarówno organizatorką pobytu, jak również przewodniczką turystyczną, która przewodzi  na nartach grupie turystów mknących po wytyczonych trasach biegowych.  Po drodze biegaczy  otacza cisza zaśnieżonego lasu, gdzie jedynie ślady dzikiej zwierzyny,  w tym łosia, który w Finlandii żyje w lasach i na rozległych bagnach, pokazują że jest tam jeszcze ktoś oprócz nich.

Właścicielki firmy rozwijają sieć współpracy z właścicielami innych domów gościnnych w rejonie, co pozwala na tworzenie ciekawej oferty dla gości. Taka współpraca to wcale nie tak oczywista sprawa dla Finów, którzy postrzegani są raczej jako nieufni i ceniący sobie niezależność przedsiębiorcy. W tym jednak przypadku współpraca, a nie konkurencja przynosi każdemu z właścicieli domów gościnnych wymierne korzyści.

Rosjanka i Francuz studiowali razem w ramach Erasmusa – dzisiaj prowadzą biznes w  Finlandii

Daria Flogny, Rosjanka z Murmańska (rejonu graniczącego z Finlandią)  poznała  swojego męża, rodowitego Francuza, na studiach w ramach Erasmusa. Swoje miejsce do życia wybrali w okolicach Parku Narodowego Koli w Północnej Karelli, gdzie Daria znalazła pracę. Po kilku latach kupili stary, nieużywany dom, w którym postanowili zrobić małą restaurację dla turystów odwiedzających Park Narodowy. Na początku miejscowi mieszkańcu mówili im, że pomysł nie ma sensu i że nie  przetrwają jednej zimy. Daria twierdzi, że ich sukces oparł się na tym, że oni, jako ludzie spoza miejscowej społeczności,  zauważyli w tym miejscu potencjał i możliwości, a nie tylko problemy, z którymi borykali się rdzenni mieszkańcy. W ciągu 6 lat firma „Kolin Ryynanen”  urosła z poziomu zero do 1,2 mln dolarów rocznego obrotu. Firma świadczy usługi turystyczne, m.in organizuje wycieczki z przewodnikiem, zapewnia nocleg oraz usługi gastronomiczne. Pojawił się też nowy pomysł na produkcję cydru z jabłek zbieranych przez lokalnych mieszkańców, często starszych ludzi, którzy zyskują w ten sposób dodatkowe źródło dochodu. Daria w swoich lokalach gastronomicznych używa lokalnych produktów – ryb, grzybów, jagód – dzięki czemu buduje  markę firmy opierającej się na tradycyjnych zasobach naturalnych, co doceniają turyści wystawiający jej firmie doskonałe recenzje.

Prosto i praktycznie   

W jednym z LGDów uczestnicy wyjazdu zostali obdarowani ciekawymi – acz nieco specyficznymi  artykułami promocyjnymi – packami na muchy i podkładkami do siedzenia. No cóż, problem much dotyka mieszkańców terenów wiejskich w każdym kraju, a składana, lekka, wodoodporna  podkładka do siedzenia jest użyteczna np. gdy wędkujemy albo w chłodny, dżdżysty dzień czekamy na przystanku komunikacji miejskiej.

Przekazanie dobrych praktyk

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Finlandii połączonego ze spotkaniem szkoleniowym przekażą nabytą wiedzę oraz dobre praktyki zarówno w obrębie  instytucji, w których pracują – m.in. doradcom rolniczym, pracownikom lokalnych grup działania oraz nauczycielom szkół rolniczych i leśnych, jak również zewnętrznym odbiorcom docelowym – mieszkańcom obszarów wiejskich. W terminie realizacji operacji, przed 31 października 2019r. zorganizowanych zostanie 5 spotkań szkoleniowych, każde dla 20 osób. Dwa spotkania przygotuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a trzy dodatkowi partnerzy KSOW.

Odwiedź portal KSOW http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia: „Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce”

W dniach 02-05.października 2018r., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w Partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), Wielkopolska Agencja Zarządzania Energia (WAZE) oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce”. W projekcie wzięło udział 25 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi. W projekcie uczestniczyło również 23 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu oraz 96 uczniów z Technikum Inżynierii środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu.

Pliki do pobrania :

Szkolenie – wyjazd studyjny: „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”. Cel szkolenia: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu

Projekt ma na celu zmianę postaw mieszkańców obszarów wiejskich w odniesieniu do utylizacji odpadów. Zmniejszenie niskiej emisji może odbyć się m.in. poprzez wzrost świadomości o szkodliwości spalania odpadów w sposób nieodpowiedni, w warunkach gospodarstw domowych. Projekt naświetla też możliwości międzysektorowej współpracy w zakresie rozwiązań umożliwiających/sprzyjających redukcji niskiej emisji. Z tego punktu widzenia grupa docelowa i ostateczni odbiorcy mogą stanowić bardzo szeroką rzeszę mieszkańców i podmiotów z obszarów wiejskich.

Pliki do pobrania:

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szkolenia/wyjazd studyjny: „Odnawialne źródła energii OZE szansa na poprawę jakości powietrza”

Szkolenie finansowane w ramach umowy DOW/17/2019 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, w ramach konkursu nr 3/2019.

 

Materiał informacyjno – promocyjny

W dniach 26-30.08.2019r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w Partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa w Końskowoli oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „Odnawialne źródła energii OZE szansa na poprawę jakości powietrza”. W szkoleniu/wyjeździe studyjnym  wzięło udział 20 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi.

Projekt składał z 3 modułów: Moduł 1 – szkolenie stacjonarne prowadzone w CDR O/Poznań (dzień I), wyjazd studyjny (4 dni), Moduł 2 – konkurs naukowy wiedzy o OZE dla uczniów szkół rolniczych i leśnych z terenu woj. wielkopolskiego oraz Moduł 3 – przygotowanie i wydanie publikacji – Poradnik OZE dla doradcy.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali z problematyką działań i programów wspierających ochronę powietrza w Wielkopolsce, możliwościami rozwoju OZE w Wielkopolsce oraz z aktualnym stanem prawnym dot. OZE w Polsce. Przedstawiane zostały informacje nt. wykorzystania OZE w optymalizacji kosztów energii w ramach budownictwa pasywnego. Omówione zostały cele i zakres projektu C-Track 50 realizowany przez UMWW w Poznaniu. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznanie się z aspektami inwestycyjnymi dla prosumentów i małych producentów energii. W części zrealizowanej w postaci wyjazdu studyjnego, grupa uczestników udała się na teren województwa lubelskiego, w rejon Międzyrzecza Podlaskiego, Kodnia, Siedliszek, Jastkowa, Lublina i Puław, gdzie podczas czterodniowego wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z inwestycjami realizowanymi w obszarze odnawialnych źródeł energii tj.: biogazownia rolnicza, innowacyjna siłownia wiatrowa, farma fotowoltaiczna pracująca na różnych rodzajach paneli, innowacyjna biogazownia wieżowa oraz biogazownia na składowisku odpadów komunalnych. Uczestnicy wyjazdu spotkali się z wójtem gminy Wisznica, który przedstawił operacje związane z OZE i omówił gospodarkę energetyczną w gminie. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy wzięli udział w warsztacie nt. optymalizacji kosztów energii elektrycznej oraz wykorzystania pirometru w pracy doradczej. Uczestniczyli również w spotkaniach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nt. koncepcji poleskiej sieci biogazowej w oparciu o model partycypacji mieszkańców oraz wzięli udział w spotkaniu w Państwowej Akademii Nauk  nt. biomasy mikro glonów, wykorzystanie ich w kierunku produkcji biopaliw. W ostaniem dniu wyjazdu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu w LODR w Końskowoli nt. stanu i perspektyw rozwoju OZE w woj. lubelskim oraz w Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nt. programu Biostrateg – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska oraz zapoznali się z działalnością Lubelskiego Kastra Ekoenergetycznego.

Operacja miała na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości poprawy jakości powietrza, wykorzystania technologii OZE oraz ich zastosowania w przedsiębiorczości i przedsięwzięciach komunalnych.

Została dofinansowana przez Wielkopolski Sekretariat Regionalny KSOW w ramach umowy nr DOW/17/2019 podpisanej przez CDR z KSOW na realizację tego zadania (kwota kosztów kwalifikowanych operacji 61384,31 zł). Operacja umożliwiła udział w szkoleniu reprezentantów z szerokiego grona instytucji zainteresowanych tematem odnawialnych źródeł energii w celu oprawy jakości powietrza..

Operacja stworzyła również możliwość zapoznania się uczestników z konkretnymi, wdrożonymi rozwiązaniami mającymi bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza co w dużo większym stopniu pozwala uwierzyć uczestnikom w możliwość i sens realizacji analogicznych działań. Realizacja projektu stworzyła także platformę do wymiany poglądów uczestników na zmiany zachodzące w aspekcie działań ograniczających niską emisję, docierania poglądów, a także do dyskusji, która może prowadzić do nowatorskich pomysłów, wykorzystujących doświadczenia ze szkolenia. Podczas szkolenia, zarówno w części wykładowej realizowanej w CDR O/Poznań, jak i podczas wyjazdu studyjnego przeprowadzono szereg dyskusji dot. tematów szkolenia. Uczestnicy wymieniali poglądy, nawiązywali nowe kontakty, które mogą zaowocować w przyszłości dalszą współpraca.

Uczestnicy z określonych powyżej grup docelowych – zostali przygotowani do upowszechnienia treści związanych z tematem szkolenia wśród swoich potencjalnych partnerów: mieszkańców wsi, rolników, przedsiębiorców działających na ich terenie. Ponadto operacja dała podstawę do osiągnięcia długofalowych efektów dla rozwoju obszarów wiejskich, tj.:

– podwyższenie świadomości mieszkańców wsi w zakresie możliwości finansowania OZE w Wielkopolsce/Polsce, szkodliwości spalanych śmieci dla zdrowia człowieka, związku gospodarki odpadami z zanieczyszczeniem powietrza;

– zwiększenie dostępności informacji o zrealizowanych projektach w obszarze innowacji energetycznych, wspomagających poprawę jakości powietrza, ograniczających źródła konwencjonalne energii;

– upowszechnienie przykładów współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza;

– wyższa świadomość co do jakość środowiska, likwidacja źródeł zanieczyszczeń na obszarach wiejskich.

W ramach operacji został przygotowany konkurs naukowy wiedzy nt. OZE dla uczniów szkół rolniczych i leśnych z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach konkursu uczestnicy odpowiadali na 18 pytań wyboru i 2 pytania otwarte, które zostały ocenione przez komisje konkursowa. W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 3 szkół rolniczych z terenu woj. wielkopolskiego. Spośród nich wyłoniona 10 laureatów z najwyższą liczba punktów. Szkoła, z której wśród 10 nagrodzonych uczniów, którzy zdobyli łącznie największą liczbę punktów otrzymała nagrodę specjalną: zestaw edukacyjny „Czysta energia” służący do eksperymentowania z energią słoneczną, wiatrową i ogniwami paliwowymi wraz z oprogramowaniem umożliwiającym symulacje różnych wariantów zasilania, obciążenia oraz komputerową obróbkę wyników doświadczeń. Wykaz laureatów i szkoły znajduje się w załączniku nr 3.

W ramach operacji został również wydany „Poradnik OZE dla doradcy” w nakładzie 1000 egz. Publikacja ma służyć doradcom rolniczym, przedsiębiorcom, przedstawicielom JST oraz organizacji pozarządowych w celu przekazywania wiedzy nt. OZE i ułatwianiu podejmowania decyzji związanych z realizacją działań inwestycyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza z wykorzystaniem  odnawialnych źródeł energii.

 • Zał. 1 Harmonogram szkolenia – pobierz
 • Zał. 2 Zdjęcia – pobierz
 • Zał. 2.1 Zdjęcia – pobierz
 • Zał. 3 Laureaci konkursu i szkoła – pobierz