Przejdź do treści

EUROPEA
POLSKA

01

O NAS

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA istnieje od 2006 roku i zrzesza nauczycieli i pracowników oświaty z 19 szkół i instytucji edukacyjnych w Polsce. Członkami stowarzyszenia są dyrektorzy szkół, kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele, instruktorzy jak również osoby odpowiedzialne za prowadzenie polityki edukacyjnej w kształceniu zawodowym.
Jesteśmy bardzo dobrze zorganizowaną siecią szkół i placówek edukacyjnych działających w
zielonym sektorze gospodarki, tj. szeroko rozumianym rolnictwie, architekturze krajobrazu, leśnictwie, agrobiznesie, agroturystyce i temu podobnych. Od 2006 roku działamy w strukturach EUROPEA International, (www.europea.org) europejskiego partnerstwa ponad 1000 szkół i instytucji edukacyjnych z 25 krajów UE i Norwegii.

02

ZADANIA STATUTOWE

Zadania statutowe realizujemy poprzez seminaria krajowe i międzynarodowe, wizyty studyjne, wymianę doświadczeń, projekty mobilności i partnerskie uczniów, nauczycieli, młodzieży i dla dorosłych. Uczestnicy mają szansę aktualizować wiedzę lub nabywać nowe umiejętności, które podwyższają ich szanse na rynku pracy.
Współpraca

wymiana dobrych praktyk w europejskim kształceniu zawodowym

Kształcenie

organizowanie praktyk i staży dla uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych i okołorolniczych

Partnerstwo

inicjowanie współpracy międzynarodowej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego

Popularyzowanie

upowszechnienie koncepcji uczenia się przez całe życie i idei zrównoważonego rozwoju

03

ZARZĄD

MISJA

Integracja polskich szkół rolniczych i leśnych.

Działania partnerskie na arenie międzynarodowej i współpraca między podobnymi placówkami.
Wiesława Gąsiorowska

ZSKR w Gołotczyźnie - Prezes

Ireneusz
Wesołowski

ZSLiA Tuchola - Wiceprezes

Krzysztof
Chlistun

Sekretarz

Marek
Rudziński

ZSAGiŻ Radom - Skarbnik

Mirosław
Kret

Wiceprezes

członków stowarzyszenia​
0
zrealizowanych projektów​
0
rok założenia
0
szkół i instytucji​
0

EUROPEA INTERNATIONAL

is an association working for the development of vocational education and training (VET) in the green sector of Europe.

This sector covers a wide field of professions within agriculture, horticulture, forestry etc.

At present, EUROPEA organizes 25 national EUROPEA networks, which represent more than 1.000 vocational schools and institutions all over Europe.

EUROPEA offers:

  • A network of European colleagues committed to international cooperation and sharing of knowledge
  • An effective framework for international cooperation in projects funded by the EU and other agencies
  • Advocacy vis-à-vis the EU institutions

Więcej informacji

06

hISTORIA

Kim jesteśmy? Jak funkcjonujemy?
Geneza

W dniach 15-16 grudnia 2005r. w Brwinowie odbyło się seminarium dla przedstawicieli szkół rolniczych i leśnych, którego tematyka była związana z organizacją EUROPEA International – europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego szkoły i placówki szkoleniowe o charakterze rolniczym i leśnym oraz przedstawienie uczestnikom
możliwości członkostwa w jej strukturach.

Powołanie
Stowarzyszenia

Uczestnicy seminarium podjęli decyzję o powołaniu stowarzyszenia EUROPEA POLSKA. 5 kwietnia 2006 r. decyzją Krajowego Rejestru Sądowego organizacja uzyskała moc prawną i figuruje pod numerem KRS/003200/06/433. Dzięki tej inicjatywie szkoły rolnicze i leśne rozpoczęły współpracę z partnerami zagranicznymi zrzeszonymi w Europea International.

Misja

Szkoły rolnicze wykazują ogromne zainteresowanie działaniami partnerskimi ze szkołami europejskimi, a naszą misją jest integracja polskich szkół rolniczych i leśnych, a na arenie międzynarodowej: inicjowanie, wspieranie i rozwój współpracy między podobnymi placówkami. Członkostwo w EUROPEA International daje nam szerokie możliwości nawiązywania współpracy i realizacji projektów szkoleniowych, edukacyjnych, wymiany uczniów, staży nauczycieli.

Rozwój

Instytucje członkowskie są potencjalnymi partnerami w tych projektach, razem opracowują ich założenia i nierzadko razem występują o środki finansowe na realizację działań (np. w ramach programu Leonardo da Vinci). W rundzie selekcyjnej 2009 uzyskaliśmy dofinansowanie projektu partnetrskiego LdV „CHAVET” w kwocie 25000 Euro.

Partnerzy

W dniach 23 – 24 maja 2008r. w Nevers we Francji została podpisana umowa o współpracy szkól francuskich i polskich. Ze strony Europea Polska umowę podpisali Wiesława Gąsiorowska – prezes Stowarzyszenia i Ireneusz Wesołowski – Wiceprezes. Ze strony Europea France umowę podpisali: reprezentowane przez Panią G. Salaun Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa i Pan C. Pinard koordynator francuskiej sieci szkolnictwa rolniczego Europea France.

Międzynarodowa
współpraca

Podczas Walnego Zgromadzenia w Brwinowie w dniach 13-14 listopada 2006 r. podjęto decyzję o przystąpieniu do Europea International. Pozytywna decyzja przyjęcia organizacji do struktur europejskich zapadła na Walnym Zgromadzeniu EUROPEA International w Tampere, w Finlandii, w grudniu 2006r.  Dzięki międzynarodowej współpracy szkół i instytucji szkoleniowych, na drodze wymiany kardy, oświadczeń, informacji, wzrasta jakość  programów szkoleniowych,  wdrażane są nowe rozwiązania metodyczne. Szkoły rolnicze i leśne jako członkowie stowarzyszenia uczestniczą w różnych przedsięwzięciach inicjowanych przez sieć szkół EUROPEA International.

07

AKTUALNOŚCI

Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza” Cel szkolenia: Podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w…
08

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas
Telefon kontaktowy

+48 509 983 217

Siedziba Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej (w siedzibie CDR w Brwinowie) ul. Pszczelińska 99 ; 05-840 Brwinów

Adres korespondencyjny

EUROPEA POLSKA Gołotczyzna, ul. Rumiankowa 3; 06-430 Sońsk