Przejdź do treści

Materiały publikowane na stronie zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJE BEZPŁATNE

“Slow food – long life: lost traditions back to kitchen”  

Agreement Number – 2018-1-PL01-KA204-050747