Przejdź do treści

PROJEKT

Norweskie innowacje w pracy
z uczniami z trudnościami w uczeniu się i niepełnosprawnością społeczną

Informacje o projekcie

Projekt „Norweskie innowacje w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się i niepełnosprawnością społeczną”

Postępy wdrażania

Projekt realizowano w czasie ustępującej pandemii, co wpływało na charakter działań.

Osiągnięcia

Prezentacja i warsztaty dla uczestników Walnego Zgromadzenia Europea w Benesov ...

Rezultaty

Każdy UP przeprowadził przynajmniej jedno spotkanie w swojej szkole by przekazać dobre praktyki.

Partnerzy

Stend Vidaregåande Skule i SERiL Europea Polska współpracują ze sobą od 16 lat w ramach europejskiej sieci ...

MF EOG 2014-2021

Projekt zrealizowano w ramach Komponentu I Profesjonalny rozwój kadry ...

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska

Stend Vidaregåande Skule