Przejdź do treści

Rezultaty

Każdy UP przeprowadził przynajmniej jedno spotkanie w swojej szkole by przekazać dobre praktyki. Zebrane w postaci zestawu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli VET są stosowane w szkołach uczestników wizyty i dyskutowane na spotkaniach zespołów przedmiotowych i wychowawczych. Formy pracy z uczniem są zindywidualizowane.

Uczestnicy poznali narzędzia diagnostyczne, obserwowali pracę nauczycieli z uczniami z różnymi dysfunkcjami.  

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska

Stend Vidaregåande Skule