Przejdź do treści

Osiągnięcia

Prezentacja i warsztaty dla uczestników Walnego Zgromadzenia Europea w Benesov, w Czechach w dniu 20-08-2022r.

Wizyta na farmie szkolnej, która przystosowana jest nie tylko nauki zawodu, ale do zajęć z uczniami z różnymi dysfunkcjami.

Obserwacja zajęć

Na terenie szkoły pracują specjaliści edukacji specjalnej. W tym celu utworzono kompleks budynków dla pobytu dziennego uczniów, którzy są w różny sposób włączani w życie szkoły.

O welfare eductaion z kadrą szkoły…

Uczestniczymy aktywnie w przerwach międzylekcyjnych.

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska

Stend Vidaregåande Skule